Phim ho ca: ho ca

Phượng Tù Hoàng Tập 50-VietSub Phượng Tù Hoàng Huang Feng Prison 2017
Lang Nha Bảng 2 Tập 40-VietSub Lang Nha Bảng 2 Nirvana In Fire 2 2017
Trường Săn Tham Vọng Tập 48-VietSub Trường Săn Tham Vọng Game Of Hunting 2017
Thần thoại Full (50/50)-VietSub Thần thoại The Myth Hq 2010
Thiếu niên Dương gia tướng Full (43/43)-VietSub Thiếu niên Dương gia tướng Young Warriors Of The Yang Clan 2006
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 Full (37/37)-VietSub Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 Chinese Paladin Iii 2009