Phim hung tu ky: hung tu ky

Lão Công Quốc Dân Full(28/28)-VietSub Lão Công Quốc Dân Pretty Man 2018
Từng Cơn Sóng Vỗ Full (37/37)-VietSub Từng Cơn Sóng Vỗ My Mr Mermaid 2017
Hoạ Tâm Sư Full (20/20)-VietSub Hoạ Tâm Sư Hua Xin Shi 2017