Phim lam phong: lam phong

Thượng Ẩn Full (15/15)-VietSub Thượng Ẩn Addicted Webseries Heroin 2016
Độc Bộ Thiên Hạ Full (45/45)-VietSub Độc Bộ Thiên Hạ Rule The World 2017
Tân Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài Full (29/29)-VietSub Tân Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài The Butterfly Lovers 2017
Hồng Ân Thái Cực Quyền Full (25/25)-VietSub Hồng Ân Thái Cực Quyền The Master Of Tai Chi 2008
Sứ đồ hành giả Full (31/31)-VietSub Sứ đồ hành giả Line Walker 2014
Ranh giới giữa thiện và ác (Lôi đình tảo lộc) Full (30/30)-VietSub Ranh giới giữa thiện và ác (Lôi đình tảo lộc) Highs And Lows 2012