31,609

Giọng Nói Gợi Dục - Sexy Voice

나는 하고 싶고 넌 돈 벌고 시골에서 성우의 꿈을 가지고 상경한 리아는 번번이 성우 시험에 떨어져 낙심하던 차, 우연히 성우모집 공고를 보고 찾아가지만 그곳은 야설을 읽어주는 요상한 곳. 하지만 성우 연습차원이라 생각하고 열심히 일하게 된다. 사이트 운영에 어려움을 겪던 성태는 리아의 목소리에 회사 매출이 폭발적인 반응을 보이자, 리아에게 흑심을 품게 된다. 어려움에 처한 리아를 구해주는 준범, 그 사건으로 리아와 준범은 사랑이 싹트게 된다. 한편 시골에서 늘 딸 걱정을 하던 리아 아빠가 갑작스레 상경을 하게 되고… 성태의 잘못된 판단으로 인한 사이트 폐쇄, 성태를 배신하는 채영.. 이들의 관계는 꼬여만 가게 되는데…

Thể loại: Tâm Lý

Diễn viên: Baek Se-ri,

Đạo diễn: N/A

Quốc gia: Hàn Quốc

Thời lượng: Hoàn tất

Chất lượng: HD

Năm phát hành: 2016

Ẩn quảng cáo Hiện quảng cáo
Ẩn quảng cáo Hiện quảng cáo