Phim Chiến Tranh

Biệt Đội Đánh Thuê HD-VietSub Biệt Đội Đánh Thuê The Expendables 2010
Giáo Chủ Minh Giáo HD-VietSub Giáo Chủ Minh Giáo The Kung Fu Cult Master 1993
Huyền thoại Trần Chân HD-VietSub Huyền thoại Trần Chân The Legend of Chen Zhen 2010
Dạ Yến HD-VietSub Dạ Yến The Banquet 2006
Rambo 4 HD-VietSub Rambo 4 Rambo Iv 2008
Ma Nữ Đại Chiến HD-VietSub Ma Nữ Đại Chiến Sadako vs Kayako / The Ring vs Ju-On 2016
Điệp Vụ Kép HD-VietSub Điệp Vụ Kép Inside Men 2015
Cuồng Nộ HD-VietSub Cuồng Nộ Fury 2014
Vương triều đẫm máu HD-VietSub Vương triều đẫm máu King Naresuan 5 2014
Mộ Đom Đóm HD-VietSub Mộ Đom Đóm Grave of the Fireflies (Hotaru no haka) 1988
Bộ Tứ Lừa Đảo HD-VietSub Bộ Tứ Lừa Đảo Seondal: The Man Who Sells the River / Bongyi Seondal Kim 2016
Nội Chiến HD-VietSub Nội Chiến My War 2016 2016
Đầu45